Henryk Glicenstein (1870 – 1942)

Henryk Glickenstein. Bust of Franklin Delano Roosevelt

Był jednym z najlepszych rzeźbiarzy żydowskiego pochodzenia. Data śmierci (1942 rok) może sugerować czasy okupacji niemieckiej choć tak nie jest bo zginął w Nowym Jorku potrącony przez samochód. Wyemigrował z Polski pod koniec lat 20-tych. Popiersie Franklina Roosevelta dedykuję wielbicielom tego amerykańskiego prezydenta za jego cyniczną sprzedaż Polski Rosji w Jałcie w 1945 roku.

Lot 678. Henryk Glicenstein (Polish/American, 1870-1943). Bust of Franklin Delano Roosevelt, cast metal, signed E. Glicenstein on shoulder. Height of bust 8 1/2 inches. Property from a Private Collection, Chicago, Illinois. Estimate $1,000 – 2,000. Hindman. 02/26/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s