Posters

Cztery nowe i warte grzechu plakaty. Zapraszam do ich obejrzenia w dziale Posters.

Bolesław Szańkowski (1873 – 1953)

Bolesław Szańkowski. Brustporträt einer jungen Dame mit langen Haaren

Valentine’s Day przynosi w Niemczech portrtet atrakcyjnej kobiety pędzla Bolesława Szańkowskiego. Praca wygląda jakby malarz nie miał czasu na jej wykończenie i sygnował ją na życzenie portretowanej, która zabrała portret bo nie miała już cierpliwości czekać na final touch. Może jednak było inaczej i jest to wynik wzajemej umowy, malarza i portretowanej.

Lot 8080. Szankowski, Boleslaw von 1873 – 1953, Öl auf Karton, Brustporträt einer jungen Dame mit langen Haaren, rechts oben signiert, 52,5×47,5 cm. Reserve 650 euro. Kunstauktionshaus Georg Rehm. 02/14/20. Sold 1,200 euro

Edward Wittig (1879 – 1941)

Edward Wittig. Le modèle

Ta rzeźba nie jest dużej rzadkości (choć patrząc kategoriami rzeźb Igora Mitoraja można ja nazwać wielkiej rzadkości) i pojawia się czasami na rynkach zagranicznych oraz w Polsce. Wycena niezwykle niska.

Lot 484. Edward WITTIG Varsovie, 1897 – 1941. Le modèle. Bronze à patine brun vert, signé ‘E. Wittig’ sur la base. Hauteur : 23,5 cm (9,25 in.). Estimate 800 – 1,200 euro. Artcurial. 02/04/20