Bolesław Szańkowski (1873 – 1953)

Bolesław Szańkowski. Brustporträt einer jungen Dame mit langen Haaren

Valentine’s Day przynosi w Niemczech portrtet atrakcyjnej kobiety pędzla Bolesława Szańkowskiego. Praca wygląda jakby malarz nie miał czasu na jej wykończenie i sygnował ją na życzenie portretowanej, która zabrała portret bo nie miała już cierpliwości czekać na final touch. Może jednak było inaczej i jest to wynik wzajemej umowy, malarza i portretowanej.

Lot 8080. Szankowski, Boleslaw von 1873 – 1953, Öl auf Karton, Brustporträt einer jungen Dame mit langen Haaren, rechts oben signiert, 52,5×47,5 cm. Reserve 650 euro. Kunstauktionshaus Georg Rehm. 02/14/20. Sold 1,200 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s