Władysław Szerner (1836 – 1915)

Władysław Szerner. Resting by a Farmhouse Garden

Dla porównania z poniżej prezentowaną pracą Władysława Karola Szernera (syna), mały olej na desce pędzla Władysława Szernera (ojca) sprzedany za 10,000 euro (hammer) w Dorotheum w grudniu 2018. Jedyne co można zarzucić monachijczykowi to statyczność kompozycji lecz właśnie takie statyczne kompozycje malował Szerner; pościgów końskich nie było. Praca ta była reprodukowana w Tygodniku Ilustrowanym w 1889 roku (tytuł Dojeżdżacz), jako odbicie lustrzane bo zdarzało się, że zecer nie widział oryginału lub używał spirytus do czyszczenia matryc. Dorotheum i ich wybitni specjaliścli od malarstwa XIX wieku przypisali autorstwo tej pracy Wladysławowi Karolowi Szernerowi. Jak widać z wylicytowanej ceny osoby licytujące miały większą wiedzę o polskim malarstwie of tych wiedeńskich specjalistów.


Władysław Szerner. Dojeżdżacz. Tygodnik Ilustrowany, t II, str. 57, 1889

Lot 70. Wladislaw Karel Szerner (Przybenice 1870-1936 Wosniki). Resting by a Farmhouse Garden, signed Wladyslaw Szerner, oil on panel, 23.5 x 32 cm, framed. Estimate 5,000-7,000 euro. Dorotheum. 12/10/18. Sold 10,000 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s