Jan Wacław Zawadowski (Zawado) (1891 – 1982)

Jan Wacław Zawadowski (Zawado). La Sainte Victoire

Lot 200. Waclaw ZAWADO (1891-1982). “La Sainte Victoire“. Aquarelle signée en bas à droite. Vers 1960. 32 x 46,5 cm (à vue). Estimate 400 – 600 euro. Sophie Himbaut. 05/14/20

Autor wielu pejzaży z południa Francji a także martwych natur. Relatywnie sporo jego prac w oleju można spotkać na rynku we Francji a akwarele chyba są znacznie mniej poszukiwane.

Jan Wacław Zawadowski (Zawado). Paysage de Haute Provence, vers Banon

Lot201. Waclaw ZAWADO (1891-1982). “Paysage de Haute Provence, vers Banon“. Aquarelle signée en bas à gauche. Vers 1960. 30 x 44,5 cm (à vue). Estimate 400 – 600 euro. Sophie Himbaut. 05/14/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s