Tadeusz (Tade) Styka (1889 – 1954)

Powołaniem Tadeusza Styki było malowanie portretów. Żartobliwie mówiąc, chyba dlatego w tej pracy pejzażowej sportretował drzewo a w tle resztę przyrody.

======================

Lot 221. Tadeusz Styka (1889-1954). Trees in a Mountainous Landscape, signed ‘T. Styka’ (lower right), oil on canvas-board, 16 x 19¾ in. (40.6 x 50.2 cm.). $1,000 – $2,000.

Christies. 18 June 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s