Tadeusz (Tade) Styka (1889 – 1954)

William Andrews Clark portretowany trzykrotnie przez Tadeusza Stykę. Gotów jestem założyć się, że namalowanie tych portretów kosztwało p. Clarka dużo więcej niż prace te są teraz warte. Wszystkie te portrety sprzedawane są bez ceny rezerwowej.

=====================

Lot 7. Tadeusz Styka (1889-1954). Portrait of William Andrews Clark (1839-1925) , signed ‘Tadé.Styka’ (lower right), oil on canvas , 36½ x 29½ in. (92.7 x 74.9 cm.). Estimate $4,000 – $6,000.

=====================

Lot 216. Tadeusz Styka (1889-1954). Portrait of William Andrews Clark, signed ‘TADE.STYKA’ (lower left), oil on canvas, 33½ x 26½ in. (85 x 67 cm.). $3,000 – $5,000.

Lot 6. Tadeusz Styka (French, 1889-1954). Portrait of William Andrews Clark (1839-1925), signed ‘TADÉ STYKA_’ (lower right), oil on canvas, 51 x 40½ in. (129.5 x 102.9 cm.). $5,000 – $8,000.

Christies. 18 June 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s