Tadeusz Styka (1889 – 1954)

Tadeusz Styka. Portrait of a Woman (possibly Dolly Grey)

Prawdopodobnie jest to portret Dolly Grey, aktorki, którą artysta już wczesniej malował. Jeśli nie, to i tak jest to przedni portret młodej kobiety, który powinien podobać się każdemu mężczyźnie (as sexiest would say!)

Lot 41. Tadeusz Styka (French/Polish, 1889–1954). Portrait of a Woman (possibly Dolly Grey), oil on canvas, signed Tade Styka (lower right), 30 x 25 1/4 inches. Estimate $4,000 – 6,000. Hindman. 05/18/23. Sold $8,500

Leopold Pilichowski (1869 – 1933)

Leopold Pilichowski. The Labourer

Z listu od czytelnika:

W Anglii licytowana była (Parker Fine Art Auctions Ltd) interesująca praca Leopolda Pilichowskiego. Praca dostrzeżona przez kolekcjonerów, sprzedała się za 6000 gbp (hammer).

Prima facie olej ten wpisuje się w najlepsze kanony komunistycznej propagandy. Jednak – nic bardziej mylnego! “The Labourer” to praca z ok. 1898 r. (sic!), która na wystawie światowej w Paryżu (Exposition Universelle) w 1900 roku nagrodzona została wzmianką honorową. Pilichowskiego w świat malarstwa wprowadzał kuzyna Samuel Hirszenberg. Zdolny artysta kontynuował następnie naukę w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona, później w akademii monachijskiej, a zwieńczył ją prestiżową prywatną Académie Julian w Paryżu. W 1888 r. debiutował na wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i na paryskim salonie na Polach Marsowych. Od 1894 r. związany z artystycznym środowiskiem Łodzi. W 1905 r. wyjechał do Paryża, w 1914 r. do Londynu, gdzie był prezesem Stowarzyszenia Żydów Polskich w Anglii, a także Lodzer Benevolent Society i Ben Uri Literary and Art Society.  Malował dużo scen rodzajowych z życia społeczności żydowskich, portrety, pejzaże oraz sceny z życia proletariatu. Duża część jego dorobku została zniszczona w czasie II wojny światowej, część znajduje się za granicą, niewiele w zbiorach polskich (m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym).

Leopold Pilichowski (1869-1934) Polish. “The Labourer”, Oil on Canvas, Signed, and inscribed on a label verso, 27″ x 19″ (68.6 x 48.2cm). Auctioneer’s estimate 1,500 GBP – 2,500 GBP.  Parker Fine Art Auctions Ltd. 05/11/23. Sold GBP 6,000.