Marian Mokwa (1889 – 1987)

Marian Mokwa. Orientalischer Basar., 1918

Podobno najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów twórczości Mariana Mokwy są jego przedwojenne prace. Jest to skutkiem zniszczenia jego dorobku w czasie wojny. Olej z Dusseldorfer Auktionhaus to chyba pokłosie wyprawy artysty na Bliski Wschód ok. 1915 roku. Tak wczesnej pracy Mariana Mokwy i w dodatku o tematyce nie marynistycznej to jeszcze nie widziałem. Cena 3,900 euro była dla mnie zrozumiała.

Lot 1382. Mokwa, Marian 1889 Malary – 1987 Sopot. Orientalischer Basar.  Signiert. Datiert 1918. Öl/Lwd., 57 x 85 cm. Opening 2,000 euro. Dusseldorfer. 05/13/23. Sold 3,900 euro

Erno Erb (1878 – 1943)

Erno Erb. Stillleben mit Samowar, 1935

Na rynku dominują głównie ‘Przekupki lwowskie’ a przecież Ero Erb malaował pejzaże, martwe natury i chyba nawet portrety. Martwa natura w wykonaniu tego malarza to spory plus, dodatkowo obraz duży wymirmi jak na Erba. Upewnić się należało czy na pewno napis powyżej sygnatury został wykonany jego ręką. 3,300 euro to godna cena i niewysoka za ten obraz.

Lot 867. Erb, Erno 1878 Lwow – 1943 Lwow. Stillleben mit Samowar. Signiert. Datiert 1935. Öl/Holz, 55 x 64 cm. Opening 500 euro. Dusseldorfer. 05/13/23. Sold 3,300 euro