Marian Mokwa (1889 – 1987)

Marian Mokwa. Orientalischer Basar., 1918

Podobno najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów twórczości Mariana Mokwy są jego przedwojenne prace. Jest to skutkiem zniszczenia jego dorobku w czasie wojny. Olej z Dusseldorfer Auktionhaus to chyba pokłosie wyprawy artysty na Bliski Wschód ok. 1915 roku. Tak wczesnej pracy Mariana Mokwy i w dodatku o tematyce nie marynistycznej to jeszcze nie widziałem. Cena 3,900 euro była dla mnie zrozumiała.

Lot 1382. Mokwa, Marian 1889 Malary – 1987 Sopot. Orientalischer Basar.  Signiert. Datiert 1918. Öl/Lwd., 57 x 85 cm. Opening 2,000 euro. Dusseldorfer. 05/13/23. Sold 3,900 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s