Zofia Wolska (1934 – 2016)

Zofia Wolska. Bronze, 2003

Trudno w Polsce Gazetę Wyborczą posądzać o brak czerwonej farby, krwi, poglądów. Dlatego ze zdziwieniem przeczytałem krytyczny artykuł rzeźbiarce, Zofii Wolskiej. Artykuł był co prawda wydrukowany w 2001 roku, czyli jeszcze za życia tej artystki (zmarła dopiero w 2016 r.), nie wahającej się wyrzeźbić piękną głowę Jolanty Kwaśniewskiej oraz zaprojektować później wielkiego orła prezydentowi Komorowskiemu. Zaskakujący jest wstęp tego artykułu: Nawet całkiem przeciętny twórca przy pomocy protekcji i reklamy może stać się uznanym i cenionym artystą. Nie wierzycie? Zobaczcie więc wystawę rzeźb Zofii Wolskiej w Pałacu Sztuki http://wyborcza.pl/1,75410,209366.html. Można się z tego artykułu troszkę więcej dowiedzieć o jej drodze artystycznej i pracach rzeźbiarskich. Każdy może sobie wysunąć własny wniosek. Czym się naraziła Zofia Wolska lewicowej Gazecie Wyborczej? Przecież miała już wtedy w swoim życiorycie, socrealizm, rzeźbę Marchlewskiego, etc.

Lot 406. Zofia Wolska, (Polish, b. 1934), bronze, incised 2003/ZW, height overall 26 1/2in (67.5cm). Estimate $1,500 – 2,500 euro. Andrew Jones Auction. 11/24/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s