Ryszard Winiarski (1936 – 2006)

Ryszard Winiarski. Seventh Game 5 x 5 and Eleventh Game 5 x 5, 1981

Odnoszę wrażenie, że wynalazcą QR codes był Ryszard Winiarski a nie jakaś tam japońska firma w 1994 roku. QR codes też można uważać za sztukę, oprawić, podziwiać …i odczytać bez problemu.

Lot 625. RYSZARD WINIARSKI (1937-2006); a pair of acrylics on wood, ‘Seventh Game 5 x 5’ and ‘Eleventh Game 5 x 5’, both signed and dated 81, 24 x 24cm, inscribed verso, in glazed box frames. Estimate £800 – £1,200. Adam Pratridge. 05/16/23. Sold GBP 3,400