Katarzyna Kobro (1898 – 1951)

Katarzyna Kobro. Paysage marin

Spore wydarzenie i zrozumiała wycena. Więcej o tej pracy i okresie tworzenia w załączonym PDF-ie.

Lot 36. KATARZYNA KOBRO (1898-1951). Paysage marin 1934-1935, platre, 22.5 x 40.5 x 8 cm. 8 7/8 x 15 15/16 x 3 1/8 in. Réalisé en 1934-1935. Provenance: Collection Monsieur Jan Brzekowski, Paris
Collection particulière (veuve de M. Brzekowski), Biarritz; Librairie Lettres Slaves, Paris; Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel en 1983. Bibliographie: Comité Abstraction-Création, Abstraction-création art non figuratif 1936, n° 5, Paris 1936, p. 15, illustré en noir et blanc. Janusz Zagrodzki, Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni, Varsovie 1984, n° 63, illustré en noir et blanc, titré Akt (5). Muzeum Sztuki w Łodzi, Katarzyna Kobro, W setną rocznicę urodzin, Lodz 1999, p. 151, n° II 10, illustré en noir et blanc, titré Akt (5) et daté 1933-1935. Nina Strzemińska, Katarzyna Kobro, Varsovie 1999, p. 121, illustré en noir et blanc, titré Akt (5) et daté avant 1936. Andrzej Turowski, biomorfizm sztuce XX wieku, Gdansk 2019, p. 154, n° 166, illustré en couleurs, titré Pejzaz morski (Akt 5) et daté 1934. Andrzej Turowski, Biomorphism as Avant-Garde Deconstruction, in A reader in East-Central-European modernism, 1918-1956, Londres 2019, p. 164, Fig 9.4, illustré en couleurs, titré Seascape et daté 1934

Estimate 350,000 – 450,000 euro. Cornete de Sain Cyr. 12/01/22. Not sold

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s