Aleksander Sobieski (1677 – 1714) i Jan III Sobieski (1629 – 1696) – dwa portrety

Alexandre SOBIESKI, PRINCE DE POLOGNE

Lot 67. ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE. Alexandre SOBIESKI, PRINCE DE POLOGNE. Huile sur toile (rentoilée, petits éclats) avec cartouche et armoiries peintes en haut à gauche. Cadre doré, 63 x 50 cm.
Biographie: Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski (9 septembre 1677 – 16 novembre 1714) est le fils de Jean III Sobieski, roi de Pologne, et de son épouse, Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien. Il est candidat aux élections libres au trône de Pologne en 1697, à la suite de la mort de son père, mais sans succès. En 1702, il décline l’offre de Charles XII de Suède de l’installer comme roi rival d’Auguste II de Pologne. Il meurt à Rome en 1714, étant peu avant devenu frère capucin. Estimate: 800 – 1 000 €. Osenat. 04/18/21. Sold 3,800 euro

Dwa portrety rodziny rodziny królewskiej. Aleksander Sobieski, syn Jana III Sobieskiego, był rozważany obok starszego brata Jakuba jako kandydat na polski tron po śmierci ojca. Znanych jest kilka jego portretów Aleksandra Sobieskiego, w tym wykonany Jana Kupeckiego. Ten z aukcji w Osenat jest dość atrakcyjny, opisany na dole półtna oraz posiada w górnym prawym rogu heb Rzeczpospolitej ujęty pod koroną. Portret wykonany zapewne za życia królewicza. Może został kupiony do Wilanowa?

Portrait of John Sobieski, King of Poland

Portret Jana III Sobieskiego (miniatura na miedzi) jest prawdopodobnie dużo późniejszy, wizerunek króla z wąsami często powielany.

Lot 235. Anonyme du XIXe siècle. Portrait of John Sobieski, King of Poland. Oil on copper. Size: 17 x 12 cm. Estimate 300 – 500 euro. Galerie Moderne. 04/19/21