Włodzimierz Terlikowski (1873 – 1951)

Włodzimierz Terlikowski. Portrait d’homme à la vareuse

Kolej na portrety pędzla Włodzimierza Terlikowskiego na czerwcowych aukcjach. Wśród dwudziestu ośmiu czerwcowych olejów były jedynie trzy portrety. Jednym z nich, moim zdaniem najlepszy, przedstawiał Regine Paulinę Stern i pracę tę przedstawiłem już kilka dni temu. Pozostałe dwia portrety to mężczyzna w mundurze oraz portret osoby w stroju orientalnym. Mężczyzna w mundurze to, według jednego z czytelników mojego blogu, nierozpoznalny przez dom aukcyjny portret Mojżesza Kislinga. Artysta ten po wybuchu II wojny światowej rzeczywiście wstąpił do armii francuskiej. Miał wtedy blisko 50 lat. Czy ten młody człowiek w mundurze to rzeczywiście Mojżesz Kisling? Hmmm…. Powinny być jakieś dodatkowe informacje mówiące o proweniencji, coś więcej od katalogowej informacji jedynie potwierdzającej autorstwo pracy. Póki co, zostawie tytul jaki podał dom aukcyjny, czyli ‘Portret mężczyzny w mundurze’. Prosze pisać na ten temat i przedstawić argumenty za Kislingiem.

Drugi z portretów przedstawia osobę w ‘stroju orientalnym’ i ten portret może kojarzyć się obecnie z osobą o zakusach politycznych ‘mało przyjaznych’.

Lot 179. Wladimir de TERLIKOWSKI (Poraj 1873 – Paris 1951). Portrait d’homme à la vareuse. Huile sur toile d’origine, 52 x 45 cm. Signé et daté en bas à gauche Terlikowski 19 . Nous remercions Monsieur W. Vance Brown II de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. Estimate 800-1,200 euro. Millon et Associes. 06/26/19. Sold 2,605 euro.


Włodzimierz Terlikowski. Portrait d’orientale

Lot 178. Wladimir de TERLIKOWSKI (Poraj 1873 – Paris 1951). Portrait d’orientale. Huile sur toile d’origine; 92 x 73 cm. Cachet de la signature en bas à gauche Terlikowski. Nous remercions Monsieur W. Vance Brown II de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. Estimate 2,000-3,000 euro. Millon et Associes. 06/26/19. Sold 2,605 euro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s