Wojciech Kossak (1856 – 1942)

Wojciech Kossak. Dance in the garden, 1882

Praca Wojciecha Kossaka z 1882 roku z okresu jego nauki w Paryżu. Ciekawa jest dedykacja na odwrociu płótna. Przypuszczam, że olej ten sprzedano powyżej 5,000 euro.


Lot 1030. WOJCIECH VON KOSSAK (Paris, 1856 – Krakow, 1942). Dance in the garden, 1882. Oil on canvas, 51 x 35.5 cm. Signed and dated in the lower right corner W. Kossak / 1882. On the back inscription and date. Starting 2,000.00 Euros. Fernando Duran. 06/12/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s