Roman Kochanowski (1857 – 1945)

Roman Kochanowski. Herbstlandschaft mit Bauernhaus und Figurenstaffage

Jesienny pejzaż, spory wymiarami obraz Romana Kochanowskigo, to chyba jedna z najlepszych prac tego malarza na rynkach zagranicznych w ostatnich dwóch latach. Bardzo realistyczny sposób malowania sugeruje, że obraz powstał przed 1900 rokiem. Malarz miał tyle przyrody wokół siebie i czerpał z niej pełnymi garsciami, że nie potrzebował tworzyć replik. Nie ma dwóch identycznych prac Romana Kochanowskiego. Trochę nadal mało doceniany malarz ale trzeba wierzyć, że gdy pewne puste mody przeminą to wróci zainteresowanie jego pracami. Kupiono za 4,000 euro (młotek). Sam fakt czterokrotnego przebicia ceny estymalnej może świadczyć, że ten trend powoli następuje. Nadal jest dobry moment by wyłuskać prace Roman Kochanowskiego z (głównie) niemieckiego rynku.


Lot 681. Kochanowski, Roman 1856 Krakau – 1945 Freising. Herbstlandschaft mit Bauernhaus und Figurenstaffage. Öl / Holz, 20 x 27 cm, R. u. signiert. Estimate 1,000 euro. Scheublein Art & Auktionen KG. 03/29/19. Sold 4,000 euro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s