Krzysztof Lubieniecki (1659 – 1729)

Krzysztof Lubieniecki. A merry band of traveling musicians

Jest bardziej znany i ceniony od swojego brata Bogdana Teodora, również malarza, może dlatego, że jego prace wtopiły się w malarstwo holenderskie. Praca z niedalekiej przeszłości z Christie’s (grudzień 2018), wyceniona na marne GBP 12,000-18,000 a sprzedana za GBP 125,000. Brakuje takich prac na polskich rynkach a ta nie zawędrowała na aukcję w Polsce. Być może, walczyło o nią kilku kolekcjonerów a nie handlarzy.

Warto wziąć do ręki i przeczytać skromną książeczkę Michała Walickiego Lubienieccy, wydaną w 1961 r. (obecnie na Allegro jest kilka egzempalrzy of 3 do 9 złotych) by zapoznać się ze znakomitym malarstwem europejskim rodzeństwa polskich emigrantów.


Lot 165. Christoffel Lubieniecki (Szczecin 1659-1729 Amsterdam)
A merry band of travelling musicians, signed ‘CLubieniecki’ (centre left, ‘CL’ in ligature), oil on canvas, 22 3/8 x 19 1/8  in. (56.8 x 48.6 cm.)
Provenance: Sir Joseph Robinson Bt. (1840-1929), London and South Africa; his sale, Christie’s, London, 6 July 1923, lot 72 (280 gns. after sale to Tooth).
Count Maurycy Zamoyski (1871-1939), and by inheritance to his daughter-in-law,  Nicole Zamoyska, and by descent to the present owner. Christie’s. 12/07/18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s