Karol (Karl) Witkowski (1860 – 1910)

Karol (Karl) Witkowski. Give Me A Light

Lot 429. A 19th century antique oil on board painting by Karl D. Witkowski (Polish American, 1860-1910) titled “Give Me A Light” depicting a pair of young working class boys lighting a cigarette in an alley. It is signed and titled to the verso with M. A. Newhouse & Son, Inc. label St Louis, MO and presented in an ornate carved giltwood frame. Sight – 27 x 17.5. Provenance Private Collection 84th Street, Brooklyn, NY Estate. Estimate $2,000 – 3,000. Atlanta Auction Gallery. 10/23/21

Dwa oleje polskiego malarza, ucznia Jana Matejki, który wyemigrował do USA malując głównie portrety dzieci z przedmieść, służące do ilustracji czasopism. Dwa takie oleje pojawiły się właśnie w Atlancie, wycenione bardzo nisko (obrazy Witkowskiego osiągały do $10,000). Jako koloryt, podaję na końcu fotografię z domu aukcyjnego na której naocznie można porównać bardzo realistycznie wymiary pracy do…

Karol (Karl) Witkowski. A young boy and girl smiling at eachother, 1900

Lot 515. An antique oil on board painting by Karl D. Witkowski (Polish American, 1860-1910) circa 1900 depicting a young boy and girl smiling at eachother, the boy holding a newspaper and girl holding an apple and bouquet of flowers. It is signed and dated to the upper right and presented in an ornate carved giltwood frame. Sight – 30 x 19.5. Provenance Private Collection 84th Street, Brooklyn, NY Estate. . Estimate $2,000 – 3,000. Atlanta Auction Gallery. 10/23/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s