Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz (1869 – 1927)

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz. Turguje

Artysta publikował wiele swoich rysunków w ówczesnej polityczno-kulturano-rozrywkowej prasie ilustrowanej, zwłaszcza w Tygodniku Ilustrowanym. Oddawały one atmosfetę Wilna sprzed I wojny światowej przedstawiając życie codzienne, targi, chlopskie furmanki, uliczki Wilna.

Dwie prace z tego okresu wystawił pod koniec maja we Wilnie dom aukcyjny Viniaus Aukcionas. Litwini nie uznają innego języka prócz swojego i zarówno ich katalogi drukowane jak i wersja interetowa jest w tym języku, praktycznie bez tłumaczenia. Również, nazwiska obcych malarzy są przetwarzane na litewskie. Utrutnia to śledzenie tych aukcji zaś dom aukcyjny nie wychodzi poza litewskie granice, nie dociera do kręgów jakich pewnie by sobie życzył a w związku z tym sprzedaż aukcyjna jest bardzo słaba.

Żadna z tych dwóch prac Bohusz-Siestrzeńcewicza (wyglądają na rysunki tuszem) nie została sprzedana. Ciekawe, że ta większa wymiarami była opublikowana w Tygodniku Ilustrowanym w 1905 roku jako Targ świąteczny.

Lot 8. Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz). Turguje. XIX a. pab.–XX a. pr., pop., tušas, plunksnelė, 33 x 46. Sign. AD: Siestrzeńcewicz /Wilno. Starting 1,700 euro. 05/24/19


Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz. Skubantys vežimaityje

Lot 7. Skubantys vežimaityje, 1903, pop., tušas, plunksnelė, 19,5 x 32,5. Sign. AK: Siestrzeńcewicz /903. Starting 1,000 euro. 05/24/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s