Alicja Halicka (1894 – 1975)

Alicja Halicka. Nature morte aux cartes et à la pipe, 1915

Jeszcze jeden przykład pracy Alicji Halickiej z jej najlepszego okresu. Na rynku pojawiają się głównie jej prace późniejsze, gdy została ‘przekonana’ do zerwania z kubizmem. Monochromatyczna Martwa natura z kartami do gry i z fajką będzie wkrótce licytowana we Francji. Fajka byla częstym elementem jej kompozycji.


Lot 29. Alice HALICKA-MARCOUSSIS (1895-1974). Nature morte aux cartes et à la pipe. Huile sur toile, 27 x 35 cm, signée et datée en haut à gauche, Cette oeuvre est accompagnée d’une copie du certificat de l’artiste daté de 1974. Estimate 3,000 -4,000 euro. Paris. 06/26/19. Sold 7,000 euro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s