Stanisław Marszałkiewicz (1789 – 1872)

Para portretów mistrza Stanisława Marszałkiewicza malowanych, sądzę, ok 1840 roku. Oba portrety są sygnowane. Cena szacunkowa do przełknięcia choć dama i jej mąż mogą mieć (ale niekoniecznie) ruskie pochodzenie. Wąska grupa kolekcjonerów polskich miniatur może dostać białej gorączki.

=============================

Lot 963. STANISLAW MARSZALKIEWICZ. A pair of Portrait Miniatures signed “Marszalkiewcz”. Russian officer and his wife. Oval, height 9 resp 10 cm. Empire gilt-metal rectangular frames, 13×11 cm. Estimate 20,000-30,000 SEK (2,200-3,300 euro).

=============================

Bukowski. June 2-5, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s