Franciszek Żmurko (1859 – 1910)

Franciszek Żmurko. Portrait de femme

Być może jest to szkic Żmurki do jednej z kompozycji, takiej jak poniżej. Gwarancji jednak nie ma. Dla odważnych.


Lot 260. Franciszek ZMURKO (1859-1910). Portrait de femme. Huile sur toile, signée en bas à droite. 26,5 x 40 cm. Estimate : 1 000 / 1 500 €. Delorme. 26th of march 2014.


Franciszek Żmurko. Ewa

EWA. olej/płótno, 62 x 67 cm; sygnowany p. d.: `Fran. Żmurko. Desa Unicum. 18.06.2009. Lot 005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s