Kazimierz Alchimowicz (1840 – 1916)

Kazimierz Alchimowicz. Vandens nimfa

Jeden z niewielu przykładów na przepływ dzieł sztuki z Polski na inne rynki by uzyskać tam lepsze ceny od krajowych. W tym przypadku ‘Świtezianka’ Alchimowicza pojawiła się na aukcji w marcu 2012 roku w Agrze-Art w Warszawie z ceną szacunkową 20 tys złotych , tj ok 4,700 euro. Praca nie została sprzedana może dlatego, że była to mniejsza replika ‘Świtezianki’ do tej wystawionej w 1900 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych; innym czynnikiem mógł być brak sygnatury malarza. Na początku marca 2014 praca ta znalazła się w Wilnie i została tam sprzedana za niezłą sumę 32,000 litów tj około 9 tys euro. Trudno o lepszy rynek dla Świtezianki jak litewski.


Lot 25. Kazimieras Alchimavičius.Vandens nimfa. drobė, aliejus. 80 x 111. Lenkų menotyrininkės Annos Tyczynskos teigimu, šis darbas yra vienas iš variantų, kuriuos Alchimavičius sukūrė „Tygodnik ilustrowany“ paskelbtam konkursui romantinės Adomo Mickevičiaus poemos „Switezianka“ iliustracijai sukurti. Start price: 24000 LTL (6950 EUR). Vilniaus Aukcionas. 2014-03-07.

Kazimierz Stabrowski (1869 – 1929)

Kazimierz Stabrowski. Eglė žalčių karalienė

Praca Kazimierza Stabrowskiego jaka niedawno była licytowana w Wilnie. Litwini nie bardzo radzą sobie z wycenami prac polskich artystów. Ddatkowo, każde polskie nazwsko tak zlitwinią, że szukający poloników muszą włożyć ekstra wysiłek.


Lot 26. Kazimieras Stabrauskas. Eglė žalčių karalienė. Drobė, aliejus, 51 x 64. Darbas dalyvavo Kazimiero Stabrausko parodoje Varšuvoje, Muzeum Łazienki Królewskie, 1997 m. ir yra reprodukuotas šios parodos kataloge. Start price: 27000 LTL (7820 EUR). Vilniaus Auctionas. 2014-03-07.