Stefan Filipkiewicz (1879 – 1944)

Stefan Filipkiewicz. WINTER LANDSCAPE

Zimowy pejzaż Stefana Filipkiewicza; prawdopodobnie Beskidy. Znając trochę paletę tego malarza myśle sobię, że te żółcie na płótnie to efekt utlenionego werniksu po zmyciu którego powinny pojawić się biele śniegu. Obraz pewnie z późnych lat 20-tych lub 30-tych.


Lot 161. Stefan Filipkiewicz (1879-1944). WINTER LANDSCAPE. Oil on pasteboard, 46,5×67 cm (inside frame measurement), signed lower right ‘Stefan Filipkiewicz’. Framed. Reserve 926 euro. Zezula. 12/04/2014.

Franciszek Żmurko (1859 – 1910)

Franciszek Żmurko. Portrait de femme

Być może jest to szkic Żmurki do jednej z kompozycji, takiej jak poniżej. Gwarancji jednak nie ma. Dla odważnych.


Lot 260. Franciszek ZMURKO (1859-1910). Portrait de femme. Huile sur toile, signée en bas à droite. 26,5 x 40 cm. Estimate : 1 000 / 1 500 €. Delorme. 26th of march 2014.


Franciszek Żmurko. Ewa

EWA. olej/płótno, 62 x 67 cm; sygnowany p. d.: `Fran. Żmurko. Desa Unicum. 18.06.2009. Lot 005.

Julian Stańczak (1928)

Julian Stańczak. Untitled

Lot 57. Untitled. 36 x 15 in. each sheet. Silkscreen on paper, ca. 1981, signed and numbered 52/75, not framed. From a series of five prints, these being A, C & E. Estimate $900/1,200.

Julian Stańczak. London

Lot 58. “London”. 27½ x 27½ in. Silkscreen on paper, initialed in pencil at the lower right, numbered 9/100 at the lower left, framed under glass overall 27-3/4 x 27-3/4 in. Paper size 27-1/2 x 27-3/8 in. Estimate $300/500.

Julian Stańczak. Red Cut-Out

Lot 59. “Red Cut-Out“. 24⅜ x 24⅜ in. Screenprint on paper, signed in the lower right margin, numbered 95/165 in the lower left margin, framed under glass overall 29-1/4 x 29 in. Blind stamped at the lower right corner of the paper and one at the lower left corner of the paper and upper left corner. Paper size 28-1/8 x 27-7/8 in.

Aspire 3/27/14.


Zachęcam do poznania życiorysu Juliana Stańczaka (http://www.julianstanczak.net/), polskiego artysty tułającego się od czasów II wojny światowej w różnych częściach świata, począwszy od wywózki przez ‘przyjaciół’ na Syberię, wyjście stamtąd z polskim wojskiem, pobyt w Afryce, nauką w Anglii i ostateczną emigracją do USA. Bardzo konsekwentny w swojej twórczości jaką krytycy nazywają ‘op-art’ i rozpoznawany na świecie. W Polsce mało znany a w USA ceny na jego prace osiągają tysiące dolarów, nie tylko w galeriach ale i w najlepszych domach aukcyjnych.

Trzy numerowane odbitki jego prac (silkscreen) pojawiły się na aukcji w Aspire. Są jeszcze osiągalne przez niezasobna kieszeń ale ta sytuacja długo nie potrwa.

[Sprzedano  za $1,75.50; $816.50 i $437]