Kazimierz Stabrowski (1869 – 1929)

Kazimierz Stabrowski. Eglė žalčių karalienė

Praca Kazimierza Stabrowskiego jaka niedawno była licytowana w Wilnie. Litwini nie bardzo radzą sobie z wycenami prac polskich artystów. Ddatkowo, każde polskie nazwsko tak zlitwinią, że szukający poloników muszą włożyć ekstra wysiłek.


Lot 26. Kazimieras Stabrauskas. Eglė žalčių karalienė. Drobė, aliejus, 51 x 64. Darbas dalyvavo Kazimiero Stabrausko parodoje Varšuvoje, Muzeum Łazienki Królewskie, 1997 m. ir yra reprodukuotas šios parodos kataloge. Start price: 27000 LTL (7820 EUR). Vilniaus Auctionas. 2014-03-07.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s