Felix Franić (Feliks Franicz) (1871 – 1937)

Felix Franić (Feliks Franicz). Polnischer Ulan zu Pferd

Coś z Wojciecha Kossaka (podobno uczył się u niego) ale niewiele z Matejki (również był jego uczniem). W sumie najbardziej znany (może to za dużo słowo) z tematów wojskowo-konnych.Im mniejszy obrazek Franića tym wg mnie lepszy. Duże mają problemy z układem kompozycji.


Los 68. Franic, Felix (1871–1937). Polnischer Ulan zu Pferd mit gesenkter Lanze zum Angriff reitend. Sign. Malkarton. 35,5×37 cm. Limitpreis 550 €. Leo Spik. 27/03/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s