Stanisław Górski (1887 – 1955)

Stanisław Górski. Mädchenportrait

Wizyta u okulisty bardzo wskazana pracownikowi aukcyjnego domu niemieckiego, który sygnaturę Stanisława Górskiego przeczytał z fantazją jako ‘Stachiowicz’ i tak opublikował.

Bardzo przyjemny pastel malarza, przedstawiający piękną i młodziutką hucułkę, wzorującego się na Axentowiczu.


Los 12074. Stachiowicz o.ä. “Mädchenportrait“, Mischtechnik, gerahmt/Glas, RG 63,5 x 53,5cm. Reserve 120 €. Cuxhavener Auktionshalle. 28/03/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s