Maurycy Trębacz (1861 – 1941)

Maurycy Trębacz. Girl in Polish costume, 1893

Portret dziewczyny namalowany na palecie malarskiej. Kilka podobnych portretów na palecie w wykonaniu Maurycego Trębacza jest znanych i w Polsce są cenione na około 4,000 złotych. Były to jednak portrety starych Żydów. Zaletą tej pracy jest, że dziewczyna ubrana jest w polski (?) strój ludowy. Przydałoby się jednak czegoś więcej w tym portrecie, np. jakiś zalotny uśmiech lub trochę psychologii z niej wydobyć. A tak to mamy precyzyjny strój ludowy z “główką”.

Lot 1942. MAURYCY TREBACZ. 1861 Warsaw – 1941 Lódz Ghetto. Girl in Polish costume. Oil on wooden panel. 30 x 21 cm (F. 42 x 34 cm). Signed and dated ‘1893’ upper left. Verso: on panel handwritten indicated (not by the artist). Min. soiled, min. rest. Frame. Estimate 400 euro. Hargesheimer Kunstauktionen. 09/12/20. Sold 550 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s