Antoni Trzeszczkowski (1902 – 1977)

Antoni Trzeszczkowski. Kossak Battle Scene

Wygląda na walkę polskich ułanów z bolszewicką czerwoną zarazą. Spory obraz jak na Trzeszczkowskiego. Generalnie, nie polecam tego malarza do kolekcji lecz w tym przypadku robię wyjątek. Wielopostaciowa i wielowątkowa kompozycja jak na tego malarza. Domyślam się, że praca mogła powstać w okresie międzywojennym.

Lot 4182. ANTONI TRZESZCZKOWSKI (Polish, 1902-1974). Kossak Battle Scene. Oil on canvas. Signed lower right. Size: 23.75 x 35.75 in. CA$2,000 – CA$3,000. A. H. Wilkens Auctions. 08/26/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s