Henryk Siemiradzki (1843 – 1902)

Henryk Siemiradzki. Christ at the home of Martha and Mary, 1886

Coraz częściej pojawiają się prace malarskie z bardzo poważnymi certyfikatami. Tak się dzieje, gdy nie ma 100% pewnej proweniencji a istnieje podejrzenie, że praca może mieć autorstwo znanego i drogiego malarza. W przypadku Chrystusa w domu Marty i Marii Henryka Siemiradzkiego (oryginalny obraz o wymiarach 191 x 302,5 cm wisi w Petersburgu) Dorotheum wyraźnie wspomina, że ta mniejsza replika pochodzi z ‘warszatu’ Siemiradzkiego ale nieco sugeruje swoją wyceną, że mogła byc namalowana ręką samego mistrza, jednak bez 100% pewności. Dorotheum dokonało bardzo poważnego wysiłku by ten obraz został sprawdzony za pomocą dostępnych naukowych technik spektometrycznych, spektrometrii masowej pod kątem składu chemicznego poszczególnych farb oraz za pomoca spektroskopii lampowej (UV, IR, X-ray). Te badania zostały wykonane w w jednym z wydziałów wiedeńskiej Akademii Sztuk Pieknych i doprowadziły do powstania technicznego dokumentu jaki można otrzymać wysyłając prośbę do Dorotheum. Ciekawe, ile osób poprosi o ten techniczny certyfikat z pracowni Manfreda Schreinera? Można naprawde czegoś się nauczyć z tego kilkustronnicowego dokumentu. Siemiradzki malował repliki swoich prac i ważne jest stwierdzenie, czy taka replika może być jego autorstwa czy też jest późniejszą kopią. Przeprowadzona analiza w Wiedniu wykazała, że rzeczywiście praca ta mogła powstać pod koniec XIX wieku, czyli za życia Siemiradzkiego. Jak było w rzeczywistości to tego nie wiemy, lecz na pewno nie jest to replika powstała współczesnie w na Ukrainie czy w Izraelu czy też gdziekolwiek indziej. Wycena jaką dokonało Dorotheum jest bardzo konserwatywna i klienci mają spore pole do manewru w zależności od własnej wiedzy i ryzyka.

Niedług pokażę dla porównania inną pracę ‘Siemiradzkiego’, bez certyfikatów i proweniencji, za to wysoko wycenioną.

Lot 628. Workshop of Henryk Siemiradzki (1843–1902). Christ at the home of Martha and Mary, inscribed H. Siemiradzki. pinx. A. D. MDCCCLXXXVI, Roma, oil on canvas, 68.5 x 104 cm, framed. Provenance: European Private Collection. A technical certificate (July 2019) issued by Prof. Manfred Schreiner, Institute for Natural Sciences and Technology in the Arts (Academy of Fine Arts, Vienna), is available upon request. We are grateful to Dr. Olga Sugrobova-Roth for her scientific assistance. The original painting by Henryk Siemiradzki (1886, oil on canvas, 191 x 302.5 cm) is preserved in the State Russian Museum in Saint Petersburg. Estimate 18,000 – 25,000 euro. Dorotheum. 10/23/19. Sold 27,800 euro (bp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s