Helena Römerówna (1860 – 1946)

Helena Römerówna. Kelias per beržynėlį

Panuje spore zamieszanie odnośnie biografii tej malarki. Inne są źródła litewskie a inne polskie. Były dwie Heleny Romer. Nawet polski artinfo. pl przypisuje tej malarce daty (1875 – 1947) oraz nazwisko męża Ochenkowski (stąd Helana Romer-Ochenkowska). Ta kobieta wzmiankowana jest w wielu miejscach jako córka malarza Alfreda Romera i Wandy Sulistrowskiej i jest również przedstawiana jako literatka i działaczka społeczna…ani słowa o malarstwie. Natomiast jej współczesne źródła podkreślają, że studiowała malarstwo u Edwarda Romera w Wilnie (zarówno Edward i Alfred byli malarzami, krewni, nie bracia) a równiez później w Warszawie u Kazimierza Alchimowicza oraz w Monachium.

Ta właśnie druga Helena Romer (1860 – 1946) to córka Felicjana Romera i Michaliny Kułakowskiej. W tym przypadku nie wierzyłbym głupotom wypisywanym w artinfo. pl lecz wierzył Litwinom. Jedna, jedyna praca Heleny Romer byla licytowana w Polsce lecz ‘specjaliści’ od malarstwa przypisali ją literatce. Trzeba również pamietać, że nazwisko tej malarki to Römerówna lub Römer (tak jak całej rodziny); skoro wymagamy porawności pisania od Litwinów to stosujmy pisownię taką jaka być powinna. Radzę przetłumaczyć sobie notkę biograficzną z katalogu litewskiego. Sporo wiadomości o rodzinie Romerów na stronie: http://old.ldm.lt/RRM/Romers_en.htm.

106. Elena Romerytė (Helena Römerówna, 1860–1946). Kelias per beržynėlį XX a. 4 d-metis, drb., al., 49 x 110. Sign. AD: H. Römerowna. Reserve 6000 euro. Vilniaus Auktionas. 10/04/19

Elena Romerytė (Helena Römerówna, Römer) gimė 1860 m. gegužės 11 d. Ciskodo dvare (Vitebsko gub., dabar – Latvija), mirė 1946 m. Torunėje (Lenkija), Felicijono Römerio ir Michalinos Kułakowskos duktė. Dailės mokėsi Vilniuje pas giminaitį tapytoją Edvardą Matą Römerį ir lankė Ivano Trutnevo vadovaujamą Vilniaus piešimo mokyklą, vėliau studijas tęsė Varšuvoje (pas Kazimierą Alchimavičių), Miunchene. Grįžusi apsigyveno Bokšto gatvės namuose. 1905 m. rudenį kartu su tapytoja Eleonora Onichimovska buvusiuose Römerių namuose Bokšto g. atidarė privačią dailės mokyklą; vėliau Elena turėjo ten pat iki 1915 m. veikusią privačią tapybos mokyklą mergaitėms. I pasaulinio karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Tarpukariu gyveno Vilniuje, aktyviai dalyvavo meniniame gyvenime – buvo Vilniaus dailės draugijos narė, parėmė Šv. Onos bažnyčios restauravimą. 1945 m. išvyko gyventi į Torunę. Aliejumi ir akvarele nutapė peizažų, kompozicijų su arkliais, Vilniaus vaizdų, portretų, religinės tematikos paveikslų bažnyčioms, plunksnele ir tušu nupiešė Vilniaus kiemelių fragmentų. Dalyvavo parodose Vilniuje, Varšuvoje, Minske. Dailininkės darbai eksponuoti 2017 m. parodoje „Académie de Vilna – Vilniaus piešimo mokykla (1866–1915)“. E. Romerytės paveikslų turi Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus. Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 306; Lietuvos dailininkų žodynas 1795–1918, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012, p. 331–332.

Kazimierz Stabrowski (1869 – 1929)

Kazimierz Stabrowski. Kaktusai Palerme

Pejzaż Kazimierza Stabrowskiego z podróży w okolice Palermo. Litwini nie moga powstrzymać się od przekręcania wszystkich polskich nazwisk; aukcja w Wilnie.

105. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929). Kaktusai Palerme ~1911–1913, kart., past., 49,7 x 67,2. Sign. AD: K. Stabrowski, KP: W okolicach Palermo. Reserve 5000 euro. Vilniaus Auktionas. 10/04/19

Tadeusz Kulisiewicz (1899 – 1988)

Tadeusz Kulisiewicz. Vilnius, 1925

Praca Tadeusza Kulisiewicza z 1925 roku, wykonana w technice suchej igły, przedstawiająca zakątki Wilna.

85. Tadas Kuliševičius (Tadeusz Kulisiewicz, 1899–1988). Vilnius, 1925, pop., sausa adata, 11,5 x 8,5. Sign. AK: Suchoryt (Wilno), AD: Kulisiewicz 25. Reserve 480 euro. Vilniaus Auktionas. 10/04/19

Kazimierz Brodziński (1791 – 1835) – portret

Kazimierz Brodziński – portret

Jak opis wskazuje, i chyba należy mu wierzyć, jest to portret Kazimierza Brodzińskiego (1791 – 1835), polskiego poety, tlumacza , etc. Akwarela ta nie jest sygnowana i trudno ją datować, choć pewnie na pierwsza połowę XIX wieku; kto wie, może akwarela powstała z natury, tj. za życia portretowanego. Prawdopodobnie należy skontaktować się ze spadkobiercami prof. Klausa Wysockiego (polskie nazwisko) aby spróbować poznać więcej szczegółów. Portret malowany na modłę miniatury i stąd myślę, że mógł powstać za życia Brodowskiego lub został namalowany na podstawie innego współczesnego portretu (jak poniżej). Co można teraz kupić za 90 euro?

Znana jest również rycina, lustrzane odbicie pracy licytowanej, jaka została wykonana (wg opisu) na podstawie miniatury będącej w posiadaniu księcia Czetwertyńskiego.

Lot 3875. Bildnis des Kasimir Brodzinski. Aquarell, unsigniert, 1. Hälfte 19. Jh., verso betitelt. 21 x 18 cm, ovaler, verglaster Goldrahmen 24 x 21 cm. Porträt des polnischen Schriftstellers und Literaturkritikers, der Goethe’s. Werther ins Polnische übersetzte. Provenienz: Aus dem Nachlass von Prof. Dr. Klaus von Wysocki. Reserve 90 euro. Auktionshaus Wendl. 10/26/18