Wacław Szymanowski (1859 – 1930)

Wacław Szymanowski. Śmiejąca się fala, 1902

Secesyjna rzeźba Wacława Szymanowskiego, wykonana w jednym egzemplarzu (proof) o długiej historii wystawienniczej i proweniencji była licytowana dzisiaj w paryskim Ader. Cena estymacyjna została oczywiście przebita lecz cena sprzedaży była bardzo niska w stosunku do ważności tej pracy.

Lot 14. WACLAW SZYMANOWSKI (1859-1930) SCULPTEUR & MANUFACTURE ÉMILE MULLER À IVRY-SUR-SEINE – COLLECTION MARIE-CHRISTINE DAVID. Śmiejąca się fala (La vague souriante), le modèle créé en [1902], le modèle présenté au Salon de la Sécession, Vienne, 1902. Important groupe. Épreuve en grès émaillé polychrome. Circa 1900. Un léger éclat d’émail à la base. Signé SZYMANOWSKI et porte la mention Grès Émile MULLER en creux sous couverte à l’arrière au dos.
Hauteur: 48 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 23 cm
Provenance :
Succession Marie-Christine David.

Expositions et œuvres en rapport :
– Salon de la Sécession, Vienne, 1902 – Une épreuve de notre groupe (sans précision du matériau) présentée lors de cette manifestation.
– Salon de la Société des Beaux-arts de Cracovie, 1903 – Une épreuve de notre groupe (sans précision du matériau) présentée lors de cette manifestation.
– Salon de la Sécession, Vienne, 1911-12 – Une épreuve en plâtre du modèle de notre sculpture présentée sous le n° 5 du catalogue lors de cette manifestation.
– Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Exposition rétrospective au Musée national de Varsovie, 1981. Une épreuve du modèle de notre sculpture présentée sous le n° 53 du catalogue lors de cette manifestation.
Bibliographie :
Hanna Kotkowska-Bareja – Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Catalogue de l’exposition au Musée nationale de Varsovie en 1981, éditions du Musée national de Varsovie, Varsovie, 1981. Une épreuve du modèle de notre sculpture référencée et reproduite sous le n° 53.

WACLAW SZYMANOWSKI (1859-1930) SCULPTOR & MANUFACTURER ÉMILE MULLER IN IVRY-SUR-SEINE – MARIE-CHRISTINE DAVID COLLECTION Śmiejąca się fala (The smiling wave), the model created in [1902], the model presented at the Salon of the Secession, Vienna, 1902 Important group. Polychrome enamelled stoneware proof. Circa 1900. A slight sheen of enamel at the base. Signed SZYMANOWSKI and bears the mention Grès Émile MULLER hollow under cover on the back and back. Height: 48 cm – Length: 55 cm – Depth: 23 cm Origin : Estate of Marie-Christine David. Exhibitions and related works: – Salon of the Secession, Vienna, 1902 – A proof of our group (without specification of the material) presented during this event. – Salon of the Society of Fine Arts in Cracow, 1903 – A proof of our group (without specification of the material) presented during this event. – Salon of the Secession, Vienna, 1911-12 – A plaster proof of the model of our sculpture presented under number 5 of the catalog during this event. – Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Retrospective exhibition at the National Museum in Warsaw, 1981. A proof of the model of our sculpture presented under catalog n ° 53 during this event. Bibliography: Hanna Kotkowska-Bareja – Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Catalog of the exhibition at the National Museum in Warsaw in 1981, editions of the National Museum in Warsaw, Warsaw, 1981. A proof of the model of our sculpture referenced and reproduced under the n ° 53 . Estimate 3,000 – 5,000 euro. Ader. 12/03/21. Sold 11,000 euro

Wacław Szymanowski (1859 – 1930)

Szymanowski

Podobno w okresie w jakim powstała ta praca (1896) Szymanowski poswięcił się całkowicie rzezbie. Albo eksperci się mylą albo praca wyszła spod innego pędzla. Skłaniałbym sie do tego drugiego, jako, ze mało przypomina i tematyke i sposób malowania tego malarza. Cena szacunkowa świadczy o ignorancji Dorotheum ale również marginalności polskiej sztuki malarskiej.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Lot 105. Waclaw Szymanowski. (Warschau 1859-1930) Herbstwald, signiert, bezeichnet, datiert Sevres, W. Szymanowski 1896, Öl auf Leinwand, 100 x 78 cm. Estimate 1,200-1,400 euro. Doroheum. 2/15/14.

Wacław Szymanowski (1859 – 1930)

Odlew rzeźby Wacława Szymanowskiego posągu ‘Bolesław Śmiały’ jako jednej z figur opracowanego przez artystę ‘Pochodu na Wawel’ z początków lat 1900-tnych. Wieloosobowa rzeźba z figurami naturalnej wielkości miała w zamierzeniu artysty stanąć na dziedzińcu wawelskim jednak na skutek podziału opinii nie doszło do realizacji tego projektu. Pozostał projekt jaki można oglądać w zmiejszonej skali w MN w Krakowie.

Duesseldorfer Auktionhaus sprzedaje wykonaną w brązie zmiejszoną postać Bolesława Śmiałego przypominającą swoją dynamiką jedną z rzeźb okresu socrealizmu z osobą z zaciśnięta pięścią i zdecydowanym kroczeniem do przodu a nie pracę Szymanowskiego z okresu Młodej Polski. Okazuje się, że ten niemiecki dom aukcyjny sprzedaje niepełną figurę Bolesława Śmiałego. Brakuje jej miecza na jakim powinien opierać się polski król. Wtedy socrealizm przeobrazi sie w symbolizm epoki. Odlew figury Bolesława Śmiałego ma swoich zbiorach NMN w Warszawie i stamtąd zaczerpnąłem poniższą fotografię (figura jest dwukrotnie wyższa wg opisu od tej z Niemiec). Licho wie czy ta rzeżba w Dusseldorfer stanowi autorski odlew czy jest to odlew późniejszy. Inną sprawą jest brak miecza w dłoni Bolesława Śmiałego co doprpwadza do zupełnie innego efektu od tego o jakim prawdopodobnie myślał Szymanowski.

================================

Lot 1537. Szymanowski, Waclaw 1859 Warschau – 1930 Warschau
Boleslaw Smialy. Bronze. Signiert. H 44,5 cm. Reserve 1,500 €.

Düsseldorfer Auktionshaus. 22/05/2014.

================================

Bolesław Śmiały-fragment Pochodu na Wawel.

Wacław Szymanowski. Date of creation: 1912 oryginał – 1911, odlew 1912.Provenance: Muzeum Narodowe w Warszawie. Identifier: 156098; casting (process) ; 85 x 45 x 49 ; w inw. gł. wys. 80; bronze (metal).

Wacław Szymanowski (1859 – 1930)

Wacław Szymanowski. Le vent

‘Wiatr” Szymanowskiego z bardzo dobrą proweniencją.

Boisgirard et Associés, 4 grudnia 2013, lot 41. Cena szacunkowa 4 000 / 4 500 €.


Waclaw SZYMANOWSKI (Varsovie 1859-Varsovie 1930). Le vent : femme marchant, avant 1900. Plâtre, signé sur la terrasse. Pièce unique, collection Vladimir Bugiel, acheté par Monsieur Bugiel directement à l’artiste. Haut. : 48 – Larg. : 36 cm