Jan Styka (1858 – 1925)

Jan Styka. Humanity [Ludzkość ciemiężona przez trójgłowa hydrę]

Lot 19. Jan STYKA (1858-1925).  Humanity [Ludzkość ciemiężona przez trójgłowa hydrę]. Oil on cardboard. Signed lower right. On the reverse, a sketch of a woman’s portrait. Fragment of an exhibition label on the back. 55.1 x 81 cm Exhibition : Traveling exhibition of the works of Jan, Tadeé and Adam Styka [Okrężna wystawa dzieł Jana Styki, Tadeusza Styki, Adama Styki], Warsaw 1930, no. 24. This painting served as an illustration for the poem Trojglowa hydra, part of Jan Styka’s 1916 publication Z lez, krwi i zelaza honoring Poles serving in the French Army (p. 25). On the back of the painting is a sketch of a woman’s portrait as well as annotations listing personalities (probably those represented in the lower right of our painting): Mickiewicz, V. Hugo, Pasteur, Michelet (Jules?), Vrchlicky… .Estimate 8,000 – 10,000 euro. Ader. 12/19/22. Sold 8,500 euro

Na zakończenie sagi rodów Styków przedstawiam dwa oleje seniora rodu. Ludzkość ciemiężona przez trójgłowa hydrę to praca o dużej symbolice sporym zaangażowaniu emocjonalnym artysty; bardzo wyróżnia się wśród jego prac. Przypuszcam, że będzie hitem sprzedaży. Ulisses obejmujący swojego syna jest jedną z prac służących do ilustracji Odysei Homera. Jan Styka podjął się zobrazować tę książkę, a oleje ją ilustrujące pojawiają się czasami na aukcjach. Myślę, że uważny czytelnik PAC znajdzie kilka z nich na stronach blogu.

Jan Styka. Ulysses embracing his beloved son

Lot 18. Jan STYKA (1858-1925). Ulysses embracing his beloved son [1901]. Oil on canvas. Signed lower right. Titled on the back of the frame and on a label affixed to the canvas. (Restorations.) 78 x 61 cm Attached Le Figaro – artistic supplement, Thursday June 28, 1923, devoting an article to the exhibition of works from the cycle L’Odyssée held at the Salon of the Society of French Artists. One of about 60 illustrations of Homer’s Odyssey (t. III, Adventures of Ulysses, Book of Eumaios, Paris 1923, reproduced p. 288). LXIII. – Ulysses embraces his beloved son At these words he sits down. The hero sighs / Towards his father and embraces him while crying; / With a painful pleasure both are fed, / The eagles, the vultures less long moan, / When a shepherd took away their children whose rise / Did not dare in the air to spread out again. / Both to weep taste sad charms; / The sunset would contemplate their tears, / Telemachus finally would have uttered these words: / “My beloved father! speak: which sailors / Have led you to Ithaca, and what is their homeland, / You did not come on foot to our beloved island.” Estimate 3,000 – 4,000 euro. Ader. 12/19/22. Sold 3,600 euro

Jan Styka.

Lot 11. Jan STYKA (Lwów/Lviv 1858 – 1925 Rome). Vieil homme aux fleurs. Huile sur toile, monogrammée en bas à droite. 63 x 41 cm Rentoilée. Provenance: Collection KUPFER. Estimate 1,500 – 3,000 euro. Oger – Blanchet. 12/16/22. Sold 2,100 euro

Dodatkowo, portret starca został właśnie sprzedany w paryskim Oger-Blanchet za 2,100 euro.

Advertisement

One thought on “Jan Styka (1858 – 1925)

  1. póki co osiągane ceny nie powalają… może dlatego, że Państwo prowadzący ciągle powtarzają “Proszę sie pospieszyć”, co jest dość wymowne 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s