Maria Melania Mutermilch (1876 – 1967)

Maria Melania Mutermilch. Portrait of a mother and child

Lot 34. Mela MUTER (Varsovie 1886 – Paris 1967). Portrait of a mother and child. Circa 1930. Oil on canvas, 91 x 74 cm. Signed upper right “Muter. Provenance: Private collection, Paris. Estimate 50,000 – 60,000 euro. Millon. 11/29/22. Sold 75,000 euro

Olej przedstawiający matkę z dzieckiem to proza wymęczonej kobiety. Może to jeden z najlepszych obrazów spośród tych które namalowała o podobnym temacie. Obrazoburczo pisząc, może taki właśnie obraz powinien zawisnąć w nawie jakiegoś kościoła jako symbol macierzyństwa i poświęcenia kobiety?

Maria Melania Mutermilch. Marie Bridge

Lot 35. Mela MUTER (Varsovie 1886 – Paris 1967). Marie Bridge. Realized in 1942. Oil on panel, 55 x 46 cm. Signed lower right “Muter. On the back of the panel, the inventory number 12619 Muter. Provenance : Oscar Ghez Collection, Petit Palais Geneva. Acquired by the current owner from Maitre Anaf, Lyon, 1987. Estimate 30,000 – 40,000 euro. Millon. 11/29/22. Sold 31,000 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s