Helena Walicka (1913 – 1989)

Helena Walicka. Organic Figure, 1963

Bliżej mało znana artystka, prywatnie żona bardzo znanego polskiego historyka sztuki, Michała Walickiego, autora wielu książek o polskim malarstwie zwłaszcza średniowiecznym. Osobny rozdział można poświęcić Michałowi Walickiemu, jego pracom i ekspertyzom a także o katowaniu jego osoby przez UB w czasach stalinowskich. Praca Heleny Walickiej bardzo mi przypomina figury osiowe Lebensteina. Co można teraz kupić za wyjściowe 20 funtów? Jak widać można kupić olej Heleny Walickiej z 1963 roku.

Lot 80. HELENA WALICKA (POLISH, 1913-1989). Organic Figure (1963) signed and dated ‘H. Walicka 1963’ (lower right) and signed, dated and inscribed (verso) oil on canvas 80 x 60cm ARR Exhibited London, The Boyson Gallery, Helena Walicka, 3rd April – 26th April 1963; London, Doctor’s Restaurant, Exhibition of Paintings, 10th January – 6th February 1965/ Estimate £100 – £150. Bellmans. 11/14/22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s