Karol (Karl) Witkowski (1860 – 1910)

Karol (Karl) Witkowski.

Jeszcze jeden olej Karola Witkowskiego, ucznia Jana Matejki. Brak zainteresowania w Polsce jego malarstwem jest zaskakujący.

Lot 53. Karl Witkowski (Polish/American, 1860-1910). Boy with Spinning Top, oil on canvas, signed K. Witkowski (lower right), 19 1/2 x 23 1/2 inches. Property from the Carmen S. Holeman Trust, Indianapolis, Indiana. Estimate $800 – 1,200. Hindman. 07/07/22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s