Jan Lebenstein (1930 – 1999)

Jan Lebenstein. Les rats, 1960

Olej Lebensteina z wczesnego okresu, w zasadzie gdy wtedy rozwijał temat figur osiowych. Szczury przekształcą się wkrótce w nierzeczywiste zwierzęta, które jednak mogły istnieć, choć był to wymysł artysty.

Lot 137. Jan LEBENSTEIN (Brest Litovsk 1930 – 1999 Cracovie). Les rats, 1960. Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au dos. 50 x 100 cm. Exposition: – Galeries Zacheta, Varsovie 1966. Estimate 22,000 – 25,000 euro. Oger – Blanchet. 06/16/22. Sold 22,000 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s