Maria Korsak (1907 – 2002)

Maria Korsak. Dwa oleje

Lot 423. MARIA KORSAK (1908-2002, POLISH) TWO OIL ON CANVAS PAINTINGS. BOTH HAVE SIGHT SIZE 23 3/4″ X 32 1/4″, IN THIN WOODEN FRAMES. SIGNED LOWER RIGHT M. KORSAK. THE FIRST DEPICTS PEOPLE WALKING ON A PATHWAY SURROUNDED BY FOLIAGE. THE SECOND DEPICTS HOUSES, A STREAM WITH A BRIDGE, PEOPLE, AND DUCKS. EXTRAORDINARILY COLORFUL. Estimate $300 – 500. Marion Antique Auctions. 11/13/21

Nie tak dawno była aukcja we Włoszech na której pojawiło sie sporo polskiego malarstwa naiwnego, włączywszy jeden olej Marii Korsak. Jej praca osiągnęła nawet o dziwo cenę około 1,000 euro, https://polishartcorner.com/2021/08/09/maria-korsak-1907-2002/.  Nie bardzo w moich oczach mogę wpasować tę artystke do malarzy naiwnych. Co innego Nikifor, który jako osoba o ułomnościach fizycznych i intelektualnych wytworzył sobie pewien świat i ten świat, taki jaki go widział, potrafił najlepiej oddać głównie akwarelami lub ołówkiem. Jego prace są dla mnie autentyczne i szczere i w przekazie. Pani Maria Korsak natomiast starając się o przyjazd na stałe do Polski z ZSRR wstąpiła do muzeum w Moskwie, została tam olśniona malarstwem muzealnym z najwyższej półki i postanowiała wtedy sama malować. Jej malarstwo oceniam jako czyste deletanctwo. Piszę o tym dlatego, bo będzie walka o te cztery prace pogupowane po dwie w jednym numerze aukcyjnym, przypuszczam na handel. Jedno czego nie można im odmówić to, że są niezwykle kolorowe (extraoridinarily colorful) co podkreśla opis w katalogu. Dodałbym, że są nudne i powtarzają nieustannie wyuczone elementy. Wszystko obecnie nazwa się sztuką…. nawet prace p. Marii Korsak. Tak to ocenia wasz bloger

Maria Korsak. Dwa oleje

Lot 422. MARIA KORSAK (1908-2002, POLISH) TWO OIL ON CANVAS PAINTINGS. ONE DEPICTS PEOPLE WALKING ON A WOODLAND PATH. SIGNED LOWER RIGHT. SIGHT SIZE 29″ X 20″, ONE WOODEN STRIP ON THE SIDE IS MISSING. THE SECOND DEPICTS A SCENE OF A CAMP AT A LAKE, PEOPLE SWIMMING, SWANS, AND A COUPLE IN A ROW BOAT. SIGNED LOWER RIGHT. SIGHT SIZE 20 1/4″ X 29″. BOTH IN THIN WOODEN FRAMES. EXTRAORDINARILY COLORFUL. Estimate $200 – 400. Marion Antique Auctions. 11/13/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s