Alicja Halicka (1895 – 1975)

Alicja Halicka. The mother and her daughter, 1942

To jest najpiękniejszy obraz Alicji Halickiej jaki widziałem do tej pory.

Jeden z czytelników podzielił sie ze mną swoimi wątpliwościami odnośnie autentyczności tej pracy zwracając uwagę na kilka istotnych szczegółów: a) artystka w roku 1942 miała już 53 lata (wg aktu zgonu), b) praca ta nie wygląda na autoportret (artystka miała inna fizjonomię), c) sygnatura odbiega innych d) trudno jest umiejscowić tę pracę pośród jej twórczości.

Mój entuzjazm był przedwczesny choć praca sama w sobie jest bardzo ciepła. (JD). 06/16/21

Lot 133. Alice HALICKA (1895-1975). The mother and her daughter (self-portrait of the artist with her daughter), 1942. Oil on canvas, signed and dated upper left, two small holes, one lower right, one lower left 73 x 50 cm. Estimate 10,000 – 12,000 euro. Boisgirard. 06/23/21. Sold 9,500 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s