Polska szkoła, XVIII wiek

Polska szkoła. Two sisters, XVIII wiek

Intrygujący osiemnastowieczny tusz/wash z polskimi napisami. Rysunek ten może być, lecz nie musi, ręki polskiego artysty. Spora to dla mnie zagadka odgadnięcie nazwiska artysty. Sprawdziłem proweniencję i rzeczywiście Elena Parys Feldberg, przeżywszy w czasie wojny obozy koncentacyjne dorobiła się z mężem sporej fortuny. Po jej śmierci wiele prac malarskich było licytowanych w Europie i USA i były to obiekty z wysokiej półki. Podejrzewałem początkowo, że artystą mógł być był Józef Łęski (1760 – 1825), który sam tworzył prace rysunkowe i malarskie, lecz nie był to właściwy trop, choć może rzeczywiście rysunek pochodził z jego zbiorów. Any help?

LOT 31941. Polish School, 18th Century, Two Sisters. Ink and wash on paper, 19 x rzył23 cm. Provenance: Collection of Prof. J. Leski (Professor of Astrology, University of Cracovia), according to a declaration from the Administration of the Museum of the Princes of Lubomirski, Lwow, 1923. Family of Elena Parys Feldberg by descent to the present owner. Estimate $500 – 700. Hammersite. 03/15/21, Sold $300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s