Marek Włodarski (Henryk Streng) (1903 – 1960) – fals?

Marek Włodarski (Henryk Streng). Kubistische Darstellung mit zwei Figuren, 1925

Akwarela Henryka Strenga (później Marka Włodarskiego), powstała wkrótce po przyjeździe artysty do Paryża. Mała akwarela za to z dobrą proweniencją wyceniona została na ok 10,000 euro.

Lot 3628. Wlodarski, Marek eigentlich Henryk Streng (1903 Lemberg – Warschau 1960). Kubistische Darstellung mit zwei Figuren. Gouache/Papier, re. o. bez., li. u. bez. Paris und dat. 1925. 34.5x 29,5 cm. PP.. aufwendige Galerie-Rahmung im Renaissancestil. Prov.: Dr. Guy Roland, Paris. Privatsammlung Paris. Im Jahr 1925 lernt Wlodarski Fernand Léger in Paris kennen, beide verband eine Freundschaft und prägte die künstlerische Entwicklung Wlodarskis. Estimate 10,800 – 12,200 euro. Dannenberg. 03/27/21

3 thoughts on “Marek Włodarski (Henryk Streng) (1903 – 1960) – fals?

  1. Ciężko mi jest zgodzić się z przypisaniem autorstwa tego dzieła Henrykowi Strengowi. Większość rysunków Włodarskiego pochodzących z połowy lat 20. XX w. powstała w szkole Légera. Artysta budował postacie z kół i walców mających wyobrażać kończyny, połączonych w jedną całość jak części składowe maszyn. Te postaci o jajowatych głowach i twarzach inspirowanych chyba maskami Guya Fawkesa, grzebienie zamiast rąk, nijak nie są skomponowane z formami abstrakcyjnymi. W „Kubistische Darstellung mit zwei Figuren” brak jest polskiej szkoły Légera.

  2. To na pewno nie jest praca Marka Włodarskiego. Ani forma, ani technika, ani tym bardziej sygnatura nie odpowiadają twórczości Henryka Strenga.

    • Dziękuję za kolene potwierdzenie. Uzupełniłem mocno w tytule. Daje się zaobserwować, że dostarczyciele polskich falsyfikatów przenieśli sie z domu Wendl do domu Dannenberg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s