Jerzy Kossak (1886 – 1955)

Jerzy Kossak. Überrasc! 1930

Scenka rodzajowa Jerzego Kossaka, spora wymiarami, podpadająca pod jego serię ‘Wesoła wojna’. Praca mająca wywołać u widzów nastrój odprężenia na widok ułana schowanego za stogiem siana i ‘nakrytego’ umizgiwaniem się do panny. Jakość malarstwa taka sobie, co widać np. po ‘wiszących’ w powietrzu nogach tegoż ułana (początek okresu schyłkowego?).

Lot 63. Jerzy Kossak (Krakau 1886-1955). Überrascht!, signiert, datiert Jerzy Kossak 1930, Öl auf Karton, 50 x 70 cm, gerahmt. Starting 2,400 euro. Dorotheum. 05/13/20

Czesław Wasilewski (1875 – 1947)

Czesław Wasilewski. Nach der Wildschweinjagd

Lot 64. Czesław Wasilewski. (Warschau um 1875-1947 Lodz). Nach der Wildschweinjagd, signiert Cz. Wasilewski, Öl auf Leinwand, 68 x 105 cm. Starting 2,600 euro. Dorotheum. 05/13/20

Obu pracom Czesława Wasilewskiego nic nie mogę zarzucić pod względem autentyczności. Praca droższa, przedstawiająca wściekłą zimową jazdę (a la Chełmoński), z ceną wyjściową $3,000 euro, jest jedną z bardzo wielu kompozycyjnych replik Wasilewskiego. Drugą z nich, z odpoczynkiem po polowaniu i znaczne wiekszą wymiarami, autor też replikował choć już rzadko i jestem przekonany, że artysta naogladał się sporo wcześniejszych prac Fałata. Ogólnie mowiąc, kupno obu prac nie przyniesie najmniejszych korzyści prawdziwemu kolekcjonerowi a jedynie może przynieść sporo korzyści handlarzowi bo w Polsce jest spory popyt na te repliki wśród zagubionych klientów.

Czesław Wasilewski. Wilde Fahrt

Lot 65. Czesław Wasilewski (Warschau um 1875-1947 Lodz). Wilde Fahrt, signiert Cz. Wasilewski, Öl auf Leinwand, 66 x 84 cm. Starting 3,000 euro. Dorotheum. 05/13/20

Władysław Ślewiński (1856 – 1918)

Władysław Ślewiński. Narzissen in einer Vase und Zitronen

Praca wygląda mi na ‘bardzo’ attributed a cena wyjściowa na bardzo ‘inflated’.

Lot 68. Wladislaw Slewinski zugeschrieben/attributed (1856-1918). Narzissen in einer Vase und Zitronen, signiert W. Slewinski, Öl auf Leinwand, 52,5 x 42 cm, gerahmt. Starting 4,000 euro. Dorotheum. 05/13/20