Jerzy Potrzebowski (1921 – 1974)

Jerzy Potrzebowski. Winter motif with a cab

Uważam Jerzego Potrzebowskiego o klasę lepszego od Wasileswkiego i Zygmuntowicza razem wziętych a w dodatku nie kopiował samego siebie. Nastrojowy obrazek nawiązujący do malarstwa z przełomu XIX/XX wieku, warty zauważenia zwłaszcza, że  na rynku całkowita susza.

Lot 764699. JERZY POTRZEBOWSKI (Poland, 1921-1974), Winter motif with a cab, signed, 60×81 cm Provenance: Bohman’s art shop, Stockholm. Estimate SEK 3,000. Stockholms Auctionsverk. 04/26/20