Jerzy Kossak (1886 – 1955)

Jerzy Kossak. Überrasc! 1930

Scenka rodzajowa Jerzego Kossaka, spora wymiarami, podpadająca pod jego serię ‘Wesoła wojna’. Praca mająca wywołać u widzów nastrój odprężenia na widok ułana schowanego za stogiem siana i ‘nakrytego’ umizgiwaniem się do panny. Jakość malarstwa taka sobie, co widać np. po ‘wiszących’ w powietrzu nogach tegoż ułana (początek okresu schyłkowego?).

Lot 63. Jerzy Kossak (Krakau 1886-1955). Überrascht!, signiert, datiert Jerzy Kossak 1930, Öl auf Karton, 50 x 70 cm, gerahmt. Starting 2,400 euro. Dorotheum. 05/13/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s