Aleksander Stankiewicz (1824 – 1892)

Aleksander Stankiewicz. Winterliches Eisvergnügen, 1858

Może to być praca Aleksandra Stankiewicza, portrecisty i autora scen rodzajowych. W muzeach rosyjskich a także polskich sporo jest portretów przez niego namalowanych a na polskich aukcjach prace są niezwykle rzadkie – jeden z lepszych sprzedała Agra-Art. Na powyższym obrazku pies trochę kulawo jest namalowany i moim zdaniem mało pasuje do tej scenki.

Lot 3640. Stankiewicz. Winterliches Eisvergnügen. Öl/Lwd. Sign. und dat. 1858. 25 x 36 cm. Gerahmt.  Beschädigungen durch den Druck des Keilrahmens und ein 4 cm langer Kratzer in der rechten Bildhälfte. Starting 700 euro. Ursula Nusser. 02/11/20


Aleksander Stankiewicz. Wędrowni muzykańcy włoscy (olej, płótno, 121 x 98 cm). Źródło: katalog internetowy Agry-Art

2 thoughts on “Aleksander Stankiewicz (1824 – 1892)

  1. W muzeach, a zwłaszcza w muzealnych magazynach. Trzeciorzędny malarz i w gruncie rzeczy ciekawostka dla bardzo wytrawnych kolekcjonerów.

    • Jestem bardziej łaskawy w kwalifikowaniu Aleksandra Stankiewicza (‘trzecorzędowy malarz’). Zbyt mało znanych jest jego prac (zbyt malo przetrwało wojny?) by deprecjować jego twórczość nie znając przekroju jego twórczości. W muzealnych magazynach rzeczywiście przechowywanych jest większość prac polskich i zagranicznych artystów a jedynie niektóre mają szczęście zawisnąć na stałych ekspozycjach. Przydałaby się większa rotacja i więcej wystaw. Pozwalam sobie dodać do wpisu, moim zdaniem, bardzo dobra pracę Stankiewicza z aukcji w Agrze-Art jaka świadczy o bardzo dobrym warsztacie tego malarza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s