Józef Popczyk (1890 – 1971)

Józef Popczyk. Composition cubist

Kilka lat temu rozpocząłem przedstawiać (nie promować) prace Józefa Popczyka, malarza o twarzy kubistycznej a później post-impresjonistycznej. Jego kubistyczne prace są barwne, żywe jak rtęć, mocno zatłoczone przedmiotami a czasami czasami osobami i przedmiotami. Przypominają mi trochę prace malarzy tworzących plakaty, jakie muszą się wyróżniać na ulicy i krzyczeć do przechodniów swoimi krzykliwymi kolorami by ich przyciągnąć. Tak właśnie oceniam tego rodzaju kubistyczne obrazy Popczyka, włączywszy ten z aukcji. Widzę technikę a nie widzę uczucia.

Lot 221. JOZEF POPCZYK (1890-1971). Composition cubist. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Hauteur : 92 x 60 cm. Estimate 1,000 -1,200 euro. Osenat. 10/26/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s