Tamara Łempicka (1898 – 1980)

Tamara Łempicka.

A to jest praca Tamary Łempickiej z zapowiedzi listopadowego katalogu Sotheby’s. Estymacja!

Serdecznie rekomenduję polskim hanlarzom!

Tamara de Lempicka 1898 – 1980. LA TUNIQUE ROSE. Signed De Lempicka. (lower right). Oil on canvas, 28 5/8 by 45 3/4 in. 72.6 by 116.3 cm. Painted in 1927. Estimate $6,000, 0000 – 8,000,0000. Sotheby’s. 11/ 12/19.

Sold $13,362,500 – Absolutny rekord za pracę jakiegokolwiek polskiego artysty na rynkach zagranicznych

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s