Polichromowana drewniana rzeźba polskiego króla (?)

A 17th or 18th century polychrome-decorated and parcel-gilt figure, probably Silesian/Polish. Front

Drewniana polichromowana rzeźba wysokości 114 cm z 17 lub 18 wieku, być może przedstawiająca polskiego króla Władysława Wygnańca, będzie przedmiotem wrześniowej aukcji w Bonhams. Warto zauważyć tarczę z orłem a także kształy korony upamietniony nie tylko przez Matejkę ale również na dużo wcześniejszym drzeworycie przedstawiającym Władysława II w książce Johanna Melesandera Schau-Platz Polnischer Tapfferkeit, oder der tapffermüthigen Polnischen Könige und Fürsten Leben, Regierung, Thaten, und Absterben (1685)

Johann Melesander. Schau-Platz Polnischer Tapfferkeit, oder der tapffermüthigen Polnischen Könige und Fürsten Leben, Regierung, Thaten, und Absterben, 1685

Lot 210. A 17th or 18th century polychrome-decorated and parcel-gilt figure, probably Silesian/Polish. Wearing a crown and armour beneath a red cloak, in his right hand a sword and a shield bearing an eagle displayed recursant, langued gules, 114cm high

The distinctive tall crown or corona clausa is reminiscent of the crowns worn in later depictions of Polish kings Wladyslaw II (1105-59) and Henryk II, or the Pious (1196-1241), Duke of Silesia. The eagle displayed recursant to the shield may be meant to represent the Amadej coat of arms, although in that usage the eagle is crowned and holds an annulet. Estimate £ 3,000 – 5,000. Bonhams. 09/18/19

A 17th or 18th century polychrome-decorated and parcel-gilt figure, probably Silesian/Polish. Back

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s