99-ta Rocznica ‘Cudu nad Wisłą’

Potwór bolszewicki. Jeden z plakatów nieznanego autorstwa wydrukowany w Warszawie w 1920 roku

Poniżej, kopia rozkazu operacyjnego nr 10,000 wydanego w nocy z 8 na 9 sierpnia 1920 r. przez Szefa Sztabu Generalnego gen. Tadeusza Rozwadowskiego i jego ręką spisanego. Jest ostateczną modyfikacją planu bitwy warszawskiej. Generał chcąc zachować totalną tajemnicę, by plany nie wpadły w ręce nieprzyjaciela przedstawił je dowódcom do wglądu. Stąd ich podpisy poświadczają, że się z nimi zapoznali i będą je realizować. Ta ostateczna modyfikacja planu przesądziła o ostatecznym zwycięstwie Polaków w bitwie warszawskiej.

Rozkaz nr 10,000 napisany ręcznie przez generała Tadeusza Rozwadowskiego.
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, USA

Rozkazowi podporządkowali się inni dowódcy składając pod nim stosowne podpisy. Wśród nich byli Józef Piłsudski, gen. Maxime Weygand, płk. Włodzimierz Zagórski, gen. Edward Rydz-Śmigły i inni. Łącznie 14 podpisów. W dalszej części rozkazu gen. Rozwadowski przedstawia szczegółowe wytyczne dla poszczególnych polskich armii. Generał rozrysował także dowódcom niektóre uderzenia na nieprzyjaciela.


Rozkaz Nr. 71 wydany 14 sierpnia 1920 roku przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego

Gen. Rozwadowski w przededniu 15 sierpnia, uznawanego za dzień zwycięstwa, wydał rozkaz nr 71, w którym nakazał odczytać żołnierzom:

„Bitwa dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość Ojczyzny i byt Narodu albo ciężka niedola i nowe jarzmo czeka nas wszystkich bez wyjątku (…). Ale my stolicy nie damy, Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby nic z niej nie zostało.”

Generał Tadeusz Rozwadowski

Jerzy Kossak. Cud nad Wisłą (jedna z wielu wersji jake namalowal)

Michał Sozański (1853 – 1923)

Michał Sozański. Pejzaż, 1895

Nieropoznane przez dom aukcyjny dwa pejzaże Michała Sozańskiego, zatrudnionego swego czasu przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę do pomocy przy malowaniu Panoramy Racławickiej. U Sozańskiego bardzo sobie cenię jego prace portretowe malowane akwarelą, zwłaszcza kresowe typy ludowe, tj. co przeminęło i jest stracone. Tym razem we Francji trafiły sie dwa drobne pejzaże, jakie warto odnotować bo Sozańskiego prace są bardzo rzadkie.

Lot 45. Ecole polonaise – “Paysage avec une ville de l’ Est sur un promontoire, au dos Paysage d’entrée de ville avec un oratoire” – Deux dessin et lavis signés SOXANSKI et datés 1895 – 13 x 28 cm à vue. Estimate 120-180 euro. Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS. 3/10/18

Michał Sozański. Pejzaż, 1895